Odszkodowanie za hałas samolotowy

Odszkodowanie za hałas samolotowy

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

 

Adwokat Maja Gidian specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania za hałas lotniczy (odszkodowanie od lotniska). Od 2013 roku adwokat Maja Gidian prowadzi szereg spraw o odszkodowanie przeciwko lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Znajomość branży odszkodowawczej oraz doświadczenie zdobyte przed sądami apelacji warszawskiej, pozwala jej na sprawne reprezentowanie interesów gdańskich Klientów.

Upływ terminu 30 marca 2018 r.

Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o odszkodowanie od lotniska w Rębiechowie (Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy) wyłącznie do dnia 30 marca 2018 r.Późniejsze wystąpienie o odszkodowanie, może skutkować oddaleniem powództwa ze względu na upływ terminu do zgłoszenia roszczenia.

Dochodzenie roszczeń od lotniska Gdańsk – oferta

Nasza kancelaria przygotowała specjalną ofertę dla osób zainteresowanych dochodzeniem roszczeń od lotniska, obejmującą:

1. Wezwanie Lotniska w Rębiechowie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest skierowane bezpośrednio na adres Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku; wezwanie do zapłaty powinno zawierać dane osobowe osoby ubiegającej się o odszkodowanie, kwotę dochodzonego roszczenia oraz termin zapłaty. W razie braku zapłaty odszkodowania w terminie określonym w wezwaniu, należy skierować sprawę do sądu.
(wezwanie do zapłaty odszkodowania za hałas samolotowy – darmowy wzór do pobrania tutaj)

2. Przygotowanie zawezwania lotniska do próby ugodowej

Wniosek o zawarcie ugody stanowi próbę uzyskania odszkodowania bez konieczności wytaczania pozwu. Jeśli kwota dochodzonego odszkodowania przekracza 10.000 zł, opłata od wniosku wynosi 300, 00 zł. Wniosek o zawarcie ugody z Lotniskiem w Rębiechowie należy skierować do IV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk)

3. Ustalenie strategii procesowej

W przypadku braku zapłaty odszkodowania pomimo wysłania wezwania do zapłaty oraz złożenia wniosku ugodowego, przygotowujemy strategię procesu – analizujemy dokumenty, możliwość zgłoszenia wniosków dowodowych (przesłuchanie świadków, oględziny, opinia biegłego rzeczoznawcy), obliczamy koszt opłaty od pozwu oraz możliwość zwolnienia naszego klienta od ponoszenia opłat w sprawie.

4. Wniesienie pozwu

Jeżeli wartość dochodzonego przez Klienta odszkodowania przekracza kwotę 75.000 zł, pozew o zapłatę przeciwko Portom Lotniczym wnosimy do Sądu Okręgowego w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 30/34, 80-803 Gdańsk). Jeśli wysokość odszkodowania jest niższa, pozew należy skierować do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Pozew wnosimy wyłącznie wtedy, gdy istnieje realna szansa na uzyskanie odszkodowania.

5. Dalsze pisma procesowe

W toku postępowania o odszkodowanie, skrupulatnie pilnujemy terminów złożenia wszelkich pism procesowych, takich jak: pismo przygotowawcze, replika na odpowiedź na pozew, wniosek dowodowy, zarzuty do opinii biegłego.

6. Zastępstwo procesowe w sądzie I instancji

Reprezentujemy naszych Klientów w toku procesu, przekazując bieżące informacje o stanie sprawy, otrzymanych od drugiej strony pismach procesowych oraz wyznaczonych przez sąd terminach rozprawy i posiedzeń.

7. Zastępstwo procesowe w sądzie II instancji (apelacyjnym)

W sytuacji, gdy zapadły wyrok sądu nie spełnia oczekiwań Klienta, sporządzimy apelację i reprezentujemy naszego klienta przed sądem apelacyjnym.