Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

 

Jesteśmy dumni, że z usług naszej kancelarii korzystają m.in. cudzoziemcy z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Danii, Szwecji, Norwegii, Gruzji  i Ukrainy. Naszym klientom zagranicznym pomagamy z w sprawach gospodarczych, administracyjnych, cywilnych, rodzinnych i karnych. Wyjaśniamy wszystkie zawiłości prawa polskiego i towarzyszymy im w negocjacjach z polskimi i zagranicznymi kontrahentami. Z naszymi klientami porozumiewamy się w językach angielskim, francuskim i włoskim.

Legalizacja pobytu w Polsce

 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • rejestracja pobytu obywatela UE
 • wymiana karty pobytu
 • przedłużenie wizy
 • zaproszenie dla cudzoziemca
 • Karta Polaka
 • obywatelstwo polskie

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej nowej stronie poświęconej wyłącznie tematyce legalizacji pobytu: http://pobytwpolsce.com/

Prawo cywilne i administracyjne

 • pozyskiwanie dokumentów z polskich rejestrów, sądów, urzędów, ksiąg wieczystych
 • załatwianie formalności w polskich urzędach i sądach
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów zagranicznych na język polski
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami/dłużnikami/wierzycielami w Polsce
 • reprezentacja cudzoziemców w sporach sądowych i administracyjnych toczących się w polskich sądach i urzędach
 • reprezentacja cudzoziemców w sprawach dotyczących nieruchomości położonych w Polsce (mieszkania, domy, grunty)
 • udział w polskim postępowaniu spadkowym (dziedziczenie majątku w Polsce/podział spadku)

Prawo rodzinne

 • mediacje / negocjacje z matką i ojcem dziecka
 • sprawy o uprowadzenie dziecka (Konwencja Haska)
 • rozwód
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • adopcja zagraniczna dzieci z Polski

Postępowanie egzekucyjne

 • wypłata zaległego wynagrodzenia
 • reprezentowanie cudzoziemców w sprawach egzekucyjnych przed polskimi komornikami sądowymi
 • umorzenie / zawieszenie postępowanie egzekucyjnego
 • ustalanie majątku dłużnika w Polsce

Prawo karne

 • obrona cudzoziemców w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonego cudzoziemca w procesie karnym
 • udział w przesłuchaniu na policji / w prokuraturze
 • list gończy