Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

Dla wielu naszych Klientów, kontakt z urzędami i sądami administracyjnymi jest zbyt stresujący i czasochłonny. Uzyskanie pozwolenia na budowę, zgody na zatrudnienie cudzoziemca, czy też zmiana noszonego imienia lub nazwiska, wymagają sporządzenia odpowiednich pism do urzędów oraz zebrania właściwej dokumentacji. W sytuacji, gdy dochodzi do postępowania przed sądem administracyjnym, konieczne jest sporządzenie skargi do sądu administracyjnego. Nasza Kancelaria pomaga osobom fizycznym i przedsiębiorcom w następujących sprawach:

Sprawy z zakresu budownictwa

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • wniosek o rozbiórkę
 • wniosek o legalizację samowoli budowlanej

Sprawy związane z cudzoziemcami

 • wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • pobyt tolerowany/pobyt ze względów humanitarnych
 • wniosek o połączenie z rodziną/członek najbliższej rodziny
 • wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu
 • wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego
 • wniosek o uznanie za obywatela polskiego
 • zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej
 • zatrudnienie cudzoziemca z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy/ praca bez zezwolenia
 • umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego (aktów urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa)

Sprawy osobowe

 • zmiana noszonego imienia/nazwiska
 • wymeldowanie/zameldowanie

Sprawy urzędowe

 • odwołanie od decyzji
 • wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji
 • zażalenie na postanowienie organu
 • wyłączenie organu/pracownika
 • odpowiedzialność urzędnika za błędną decyzję – odszkodowanie
 • ugoda administracyjna
 • stwierdzenie nieważności decyzji
 • stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
 • skarga na bezczynność organu
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • skarga do Naczelnego Sądu Administracyjna (skarga do NSA)