Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

Dobry obrońca w sprawie karnej to nie tylko profesjonalista, który w toku procesu sądowego ma wykazać Twoją niewinność lub mniejszy stopień zawinienia, ale również osoba, dzięki której będziesz czuć się bezpiecznie na sali sądowej, w prokuraturze, czy w trakcie przesłuchania na policji. Jeśli jesteś pokrzywdzonym, adwokat jako Twój pełnomocnik dopilnuje, aby Twoje słuszne interesy zostały uwzględnione, a sprawca przestępstwa został pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Obrona oskarżonego/podejrzanego

 • przesłuchanie na policji / w prokuraturze
 • tymczasowe aresztowanie
 • wgląd w akta sprawy karnej / uzyskanie kopii i zdjęć akt sprawy
 • wizyta w areszcie śledczym / zakładzie karnym/ (wizyta w więzieniu)
 • przesłuchanie podejrzanego / oskarżonego
 • przesłuchanie świadka
 • wniosek dowodowy w postępowaniu karnym
 • udział w rozprawie karnej
 • dobrowolne poddanie się karze (skazanie bez rozprawy) art. 335 KPK – ustalenie warunków z prokuratorem, wizyta w prokuraturze
 • warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • warunkowe zawieszenie kary/środka karnego
 • umorzenie sprawy karnej
 • apelacja w sprawie karnej
 • skarga kasacyjna w sprawie karnej
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie
 • przerwa w karze pozbawienia wolności
 • odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/aresztowanie/skazanie
 • wniosek o ułaskawienie
 • wznowienie sprawy karnej
 • przedawnienie sprawy karnej

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

 • pełnomocnik pokrzywdzonego
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • naprawienie szkody w postępowaniu karnym
 • odszkodowanie w sprawie karnej
 • mediacja/ugoda w sprawie karnej

Najczęściej prowadzone przez nas sprawy karne

 • jazda po pijanemu/ pod wpływem alkoholu / środka odurzającego / narkotyków – art. 178 a k.k.
 • posiadanie narkotyków
 • bójka / pobicie- art. 158 k.k.
 • narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – art. 160 k.k.
 • czyn chuligański
 • uszczerbek na zdrowiu
 • wypadek samochodowy / katastrofa
 • stalking (uporczywe nękanie)
 • znęcanie się – art. 207 k.k.
 • zniesławienie – art. 212 k.k.
 • zniewaga – art. 216 k.k.
 • groźba karalna (grożenie)  – art. 190 k.k.
 • napaść na funkcjonariusza / naruszenie nietykalności cielesnej
 • fałszerstwo dokumentu
 • fałszywe zeznania (składanie fałszywych zeznań w sądzie/na prokuraturze/na policji)  – art. 233 k.k.
 • fałszywe oskarżenie – art. 234 k.k.
 • fałszywe zawiadomienie o przestępstwie – art. 238 k.k.
 • kradzież/ włamanie/ rozbój/ wymuszenie rozbójnicze – art. 278 k.k., art. 284 k.k., art. 280 k.k.
 • oszustwo / oszustwo komputerowe / oszustwo kredytowe – art. 286 k.k., art. 287 k.k., art. 297 k.k.
 • bezprawne uzyskanie/pozyskanie informacji – art. 267 k.k.
 • paserstwo – art. 291 k.k., art. 292 k.k.
 • łapownictwo (płatna protekcja) – art. 230 a k.k.
 • zanieczyszczanie środowiska – art. 181 k.k.
 • wyłudzenie odszkodowania- art. 298 k.k.
 • uchylanie się od alimentów (dłużnik alimentacyjny/niepłacenie alimentów) – art. 209 k.k.