Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Maja Gidian
Adwokat Gdynia | Adwokat Gdańsk

Zawsze doradzamy naszym klientom, aby przed samodzielnym wystąpieniem na drogę sądową, skonsultowali się wcześniej z adwokatem. Prawnik oceni, czy warto składać pozew, czy są szanse na wygranie sprawy i czy istnieje możliwość zawarcia ugody między stronami. Dobry adwokat zaproponuje złożenie odpowiednich wniosków dowodowych, przypilnuje terminów rozprawy i będzie Cię reprezentował przed sądem. W zależności od tego, kto wygra sprawę, adwokat w Twoim imieniu złoży apelację lub odpowiedź na apelację strony przeciwnej. Wyłącznie adwokat (lub radca prawny) może Cię reprezentować przed Sądem Najwyższym.

W toku procesu sądowego, na etapie przedsądowym oraz w toku egzekucji komorniczej oferujemy pomoc prawną w następujących dziedzinach: postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne. Przygotowujemy także wnioski / pozwy i pisma procesowe.

Przygotowujemy wnioski/pozwy i pisma procesowe

 • pozew o zapłatę
 • pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 • pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
 • pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym
 • pozew o zniesienie współwłasności
 • pozew o eksmisję
 • pozew o naruszenie posiadania
 • pozew o wydanie rzeczy
 • pozew o odszkodowanie
 • wniosek o zasiedzenie nieruchomości
 • wniosek o ustanowienie służebności przesyłu/drogi koniecznej/mieszkania
 • wniosek o wpis/wykreślenie/zmianę wpisu właściciela w księdze wieczystej
 • wniosek o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej
 • pozew o ustalenie prawa własności nieruchomości
 • powództwo wzajemne
 • uznanie powództwa
 • odpowiedź na pozew
 • wykonanie zobowiązania sądu
 • pismo procesowe

Postępowanie egzekucyjne

 • nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji
 • wniosek o przeprowadzenie czynności w postępowaniu egzekucyjnym
 • zajęcie rzeczy ruchomych/nieruchomości/wynagrodzenia za pracę/ rachunku (konta) bankowego/ wierzytelności
 • licytacja komornicza
 • zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 • wniosek o wyjawienie majątku
 • zawieszenie/umorzenie egzekucji
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • skarga na czynność komornika

Postępowanie rozpoznawcze

 • wezwanie do zapłaty/ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • negocjacje, mediacje, porozumienia, kontakt telefoniczny, mailowy, korespondencyjny z dłużnikiem/wierzycielem
 • nakaz zapłaty – sprzeciw, zarzuty
 • nakaz zapłaty w postępowaniu elektronicznym (EPU)
 • wniosek o przeprowadzenie dowodu/ przesłuchanie świadka/ przeprowadzenie oględzin/powołanie biegłego
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • interwencja główna/uboczna/dopozwanie/przypozwanie
 • wyrok wstępny/zaoczny
 • wniosek o otwarcie rozprawy
 • apelacja
 • zażalenie
 • wniosek o zawieszenie postępowania
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • skarga kasacyjna (kasacja) do Sądu Najwyższego
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Postępowanie zabezpieczające

 • wniosek o zabezpieczenie powództwa/roszczenia
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu
 • wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu